BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

BIP GZNK: Ostatnie publikacje

Zamówienia publiczne

aktualizacja: 2018-03-22 14:20 | Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

przejdź do zamówienia »

Zamówienia publiczne

aktualizacja: 2018-03-21 14:21 | Zamówienia publiczne

Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Chłodnej 9 i 10 w Gdańsku.

przejdź do zamówienia »