BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

623/2018
2018-04-17

Zarządzenie Nr 623/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 623/18 - Zarządzenie 72,48 KB pobierz
PMG 623/18 - Załącznik nr 1 87,12 KB pobierz

509/2018
2018-03-28

Zarządzenie Nr 509/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika lokalu użytkowego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Załączniki
PMG 509/18 - Zarządzenie 46,28 KB pobierz
PMG 509/18 - Załącznik nr 1 41,75 KB pobierz

383/2018
2018-03-08

Zarządzenie Nr 383/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Załączniki
PMG 383/18 - Zarządzenie 63,53 KB pobierz
PMG 383/18 - Załącznik nr 1 94,04 KB pobierz

363/2018
2018-03-05

Zarządzenie Nr 363/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 363/18 - Zarządzenie 72,85 KB pobierz
PMG 363/18 - Załącznik nr 1 99,25 KB pobierz

314/2018
2018-02-23

Zarządzenie Nr 314/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów dzierżawy oraz współdzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zaplecza podwórzowe dla budynków wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości sąsiednich obowiązujących w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowym Zakładzie Budżetowym.

Załączniki
PMG 314/18 - Zarządzenie 73,63 KB pobierz
PMG 314/18 - Załącznik nr 1 209,33 KB pobierz

311/2018
2018-02-23

Zarządzenie Nr 311/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej.

Załączniki
PMG 311/18 - Zarządzenie 46,21 KB pobierz
PMG 311/18 - Załącznik nr 1 44 KB pobierz