BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

1019/2017
2017-06-21

Zarządzenie Nr 1019/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności handlowej i gastronomicznej.

Załączniki
PMG 1019/17 - Zarządzenie 49,25 KB pobierz
PMG 1019/17 - Załącznik nr 1 60,57 KB pobierz

879/2017
2017-05-24

Zarządzenie Nr 879/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności handlowej i gastronomicznej.

Załączniki
PMG 879/17 - Zarządzenie 56,42 KB pobierz
PMG 879/17 - Załącznik nr 1 46,22 KB pobierz

782/2017
2017-05-09

Zarządzenie Nr 782/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym

Załączniki
PMG 782/17 - Zarządzenie 196,23 KB pobierz
PMG 782/17 - Załącznik nr 1 211,62 KB pobierz

714/2017
2017-04-28

Zarządzenie Nr 714/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 714/17 - Zarządzenie 55,22 KB pobierz
PMG 714/17 - Załącznik nr 1 91,62 KB pobierz

629/2017
2017-04-14

Zarządzenie Nr 629/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Załączniki
PMG 629/17 - Zarządzenie 49,01 KB pobierz
PMG 629/17 - Załącznik nr 1 43,97 KB pobierz