BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

35/2018
2018-01-08

Zarządzenie Nr 35/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika lokalu użytkowego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Załączniki
PMG 35/18 - Zarządzenie 78,47 KB pobierz
PMG 35/18 - Załącznik nr 1 81,09 KB pobierz

24/2018
2018-01-04

Zarządzenie Nr 24/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia, przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Programu pod nazwą „Wspólne podwórko 2018” wraz z załącznikami.

Załączniki
PMG 24/18 - Zarządzenie 66,38 KB pobierz
PMG 24/18 - Załącznik nr 1 139,65 KB pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu programu 74,72 KB pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu programu 124 KB pobierz
Załącznik nr 3 do regulaminu programu 66,76 KB pobierz
Załącznik nr 4 do regulaminu programu 55,82 KB pobierz