BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

1418/2017
2017-08-10

Zarządzenie Nr 1418/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika lokalu użytkowego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Załączniki
PMG 1418/17 - Zarządzenie 56,85 KB pobierz
PMG 1418/17 - Załącznik nr 1 37,47 KB pobierz

1159/2017
2017-07-10

Zarządzenie Nr 1159/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej.

Załączniki
PMG 1159/17 - Zarządzenie 58,18 KB pobierz
PMG 1159/17 - Załącznik nr 1 42,81 KB pobierz

1072/2017
2017-06-28

Zarządzenie Nr 1072/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej

Załączniki
PMG 1072/17 - Zarządzenie 121,19 KB pobierz
PMG 1072/17 - Załącznik nr 1 83,41 KB pobierz

1071/2017
2017-06-28

Zarządzenie Nr 1071/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

Załączniki
PMG 1071/17 - Zarządzenie 196,67 KB pobierz
PMG 1019/17 - Załącznik nr 1 204,42 KB pobierz

1019/2017
2017-06-21

Zarządzenie Nr 1019/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności handlowej i gastronomicznej.

Załączniki
PMG 1019/17 - Zarządzenie 49,25 KB pobierz
PMG 1019/17 - Załącznik nr 1 60,57 KB pobierz