BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Lista opublikowanych aktów prawnych.

Nr / data
Opis

1814/2017
2017-10-10

Zarządzenie Nr 1814/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, dla dotychczasowego dzierżawcy

Załączniki
PMG 1814/17 - Zarządzenie 79,46 KB pobierz
PMG 1814/17 - Załącznik nr 1 81,73 KB pobierz

1707/2017
2017-09-15

Zarządzenie Nr 1707/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki
PMG 1707/17 - Zarządzenie 66,19 KB pobierz
PMG 1707/17 - Załącznik nr 1 79,42 KB pobierz