BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Przetargi na najem lokali użytkowych

Najem w trybie bezprzetargowym: do 30.09.2016 r.

2016-09-08 13:01 | Magdalena Richert

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

szczegóły »