BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Instrukcja korzystania z Biuletynu

Szanowni Państwo,

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet.

Na system stron BIP składają się strony podmiotowe oraz strona główna BIP prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pod adresem www.bip.gov.pl. Podmiotową stronę BIP musi prowadzić m.in. każdy organ władzy publicznej, urząd oraz instytucja publiczna w Polsce. Informacje o sprawach publicznych posiadane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB publikowane są na stronie podmiotowej BIP, prowadzonej przez nas pod adresem: www.bip.gznk.pl

Nasz Biuletyn został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

ELEMENTY NASZEGO BIULETYNU

Struktura naszego Biuletynu oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat. Na układ i wizualizację Biuletynu składają się 4 główne elementy:

Nagłówek BIP – górna, zawsze widoczna część Biuletynu.

Jest identyczna zarówno na stronie głównej, jak również na każdej podstronie BIP. Składa się z menu pomocniczego (wraz z oknem wyszukiwarki), pola tytułu oraz paska menu z menu podmiotowym. W polu tytułowym znajduje się nazwa podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP, herb Miasta Gdańska oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Zarówno herb naszego miasta jak również logo BIP są likami, których wybór przekierowuje internautę do zewnętrznych serwisów internetowych, tj. odpowiednio na stronę www.gdansk.pl/bip/ oraz stronę www.bip.gov.pl. Każdy z tych serwisów uruchamia się w nowym oknie przeglądarki internetowej.

Kolumna menu przedmiotowego – kolumna widoczna z prawej strony

W tej części wyświetlają się przede wszystkim elementy menu tematycznego (działy, katalogi) oraz graficzne przyciski, ułatwiające przejście do konkretnych zasobów informacyjnych opublikowanych w BIP lub w innych serwisach internetowych.

Pole prezentacji informacji – największa, centralnie położona część BIP

Służy przede wszystkim do prezentacji (wyświetlania) opublikowanych informacji publicznych, ale także komunikatów technicznych lub elementów funkcjonalnych BIP, np. modułów wyszukiwania i filtrowania informacji.

Stopka BIP – dolna, zawsze widoczna część Biuletynu.

Jest identyczna zarówno na stronie głównej, jak również na każdej podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, funkcjonowaniem BIP oraz informacjami o zasadach udostępniania informacji publicznej, a także jej ponownego wykorzystywania.

METRYKA

Zgodnie z wymogami ustawy o podmiotowych stronach BIP, każda publikowana informacja publiczna winna być opatrzona metryką, czyli zbiorem danych identyfikujących autora (lub osobę odpowiedzialną za treść) wytworzonej informacji publicznej, datę wytworzenia informacji, datę publikacji oraz nazwisko osoby publikującej informację w Biuletynie.
W naszym Biuletynie metryka funkcjonuje w dwóch wariantach:

  1. treści bezpośrednio opublikowe w Biuletynie (wersja HTML) - widoczna metryka znajduje się poniżej treści i opatrzona jest tytułem "METRYKA"
  2. pliki udostępniane w Biuletynie - metryka dostępna jest przy każdym pliku, po klinięciu na link metryka znajdujący się pod datą wytworzenia pliku

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-06-09
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-06-19 13:25