BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Polityka prywatności

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze stron internetowych należących do GZNK wchodzących w skład portalu gznk.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie odwiedzaj stron internetowych GZNK oraz nie rejestruj się w naszych bazach i nie udostępniaj nam żadnych danych osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

  • prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania
  • obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach

Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.

Zezwolenie na korzystanie z materiałów portalu bip.gznk.pl

  1. Użytkownikom portalu gznk.pl zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B., z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać adres strony internetowej bip.gznk.pl, oraz autora, jeśli jest podany.
  2. Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych.
  3. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody redakcji gznk.pl.
  4. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.
  5. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
  6. Redakcja gznk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zezwoleniu. Wszystkie zmiany będą odpowiednio wyróżniane a każda nowa wersja będzie publikowana z nową datą.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. przy okazji publikacji artykułów, wyników przetargów na najem, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Redakcja gznk.pl nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-06-10
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-06-10 14:27