BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

# Skrót Wyjaśnienie
BOM - Biuro Obsługi Mieszkańców
Biuletyn - Biuletyn Informacji Publicznej
GZNK - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - często występuje w połączeniu ze skrótem "SZB", czyli "Samorządowy Zakład Budżetowy"
UM - Urząd Miejski - domyślnie dla większości publikacji w BIP GZNK skrót odnosi się do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
QR,
kod QR
- (ang. Quick Response, QR: szybka odpowiedź) to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny, umożliwiający zakodowanie w nim ciągu znaków. W serwisie bip.gznk.pl został wykorzystany do umieszczania w nim adresu URL każdej podstrony, aby odwiedzający mógł go pobrać i odczytywać przy pomocy odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych.
RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa.
WM - Wspólnota Mieszkaniowa

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-06-10
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-06-12 14:57