BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Dyrekcja Zakładu

Dyrektor

Przemysław Piotr Guzow

Pełnomocnictwa udzielone Dyrektorowi GZNK przez Prezydenta Miasta Gdańska:

Kontakt

ul. Partyzantów 74,,
80-254 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 524 10 16, 58 341 76 83; fax: 58 341 79 32,
e-mail: sekretariat@gznk.pl

Przyjęcia interesantów:

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Dyrektor przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w pierwszą środę miesiąca, w godzinach 12:00 – 14:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Dyrektora znajdują się:

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Waldemar Rydlewski

Kontakt

ul. Partyzantów 74,,
80-254 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 524 10 16, 58 341 76 83, fax: 58 341 79 32,
e-mail: sekretariat@gznk.pl

Przyjęcia interesantów:

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w każdą środę, w godzinach 9:30 – 11:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami znajdują się:

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Ewa Sienkiewicz

Kontakt

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: sekretariat (58) 524 10 16, (58) 341 76 83, fax: (58) 341 79 32,
e-mail: sekretariat@gznk.pl

Przyjęcia interesantów:

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w każdą środę, w godzinach 9:30 – 11:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych znajdują się:

Główny Księgowy

Alicja Gulczyńska

Kontakt

ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk
tel.: sekretariat (58) 524 10 16, (58) 341 76 83, fax: (58) 341 79 32,
e-mail: sekretariat@gznk.pl

Przyjęcia interesantów:

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Główny Księgowy przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w każdą środę, w godzinach 9:30 – 11:00, przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

W pionie Głównego Księgowego znajdują się:

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 11
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski (Specjalista ds bip i strony internetowej)
Data wytworzenia: 2017-09-08
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP GZNK: 2017-09-08 14:01
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
11 Modyfikacja 2017-09-08 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-08 14:01 Wojciech Borkowski
10 Modyfikacja 2017-09-08 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-08 14:01 Wojciech Borkowski
9 Modyfikacja 2017-09-05 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-09-05 13:53 Wojciech Borkowski
8 Modyfikacja 2017-08-16 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-08-16 10:46 Wojciech Borkowski
7 Modyfikacja 2017-08-01 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-08-01 22:08 Wojciech Borkowski
6 Modyfikacja 2016-02-29 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-29 23:17 Wojciech Borkowski
5 Modyfikacja 2016-02-18 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-18 11:07 Wojciech Borkowski
4 Modyfikacja 2016-02-02 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-02 12:50 Wojciech Borkowski
3 Modyfikacja 2016-01-04 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-01-04 14:37 Wojciech Borkowski
2 Modyfikacja 2015-11-10 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-11-10 10:09 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2015-07-31 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-07-31 08:04 Wojciech Borkowski