BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Utrzymania Porządku i Czystości

Nazwa: Dział Utrzymania Porządku i Czystości
Symbol: UP
Kierownik: Cezary Smuga
E-mail: up@gznk.pl

Zakres działania:

Do zakresu działania Działu Utrzymania Porządku i Czystości należy:

  1. utrzymywanie porządku i czystości na terenie Gminy Miasta Gdańska, w tym zbieranie i gromadzenie do wywozu odpadów z nieruchomości gruntowych,
  2. współpraca z właściwymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz z grupą osób świadczących w miejsce wypełnienia na rzecz Gminy Miasta,
  3. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi GZNK SZB w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 2
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2016-02-29
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP GZNK: 2016-02-29 23:10
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
2 Modyfikacja 2016-02-29 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-29 23:10 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2015-07-03 Wojciech Borkowski
GZNK
2015-07-03 12:45 Wojciech Borkowski