BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Plany finansowe

Zarządzenia dyrektora GZNK zatwierdzające Plan finansowy oraz zmiany w Planie.

Nr / data
Opis