BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

Wynik naboru

wiadomość archiwalna

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

W związku z powyższym komisja rekrutacyjna podjęłą decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru.

Uzasadnienie:
Kandydatka, która została wybrana w drodze naboru uzyskując najwyższą ilość punktów, zrezygnowała z zatrudnienia.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr, Płac i Szkoleń)
Data wytworzenia: 2017-07-13
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Karolina Pacholska (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2017-07-13 13:59