BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym przejęte od GZNK OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 829 37 787 m2 0 0 m2 1 216 48 447 m2 2 045 86 234 m2
BOM 2 1 107 53 381 m2 0 0 m2 1 723 80 231 m2 2 830 133 612 m2
BOM 4 2 111 95 621 m2 3 93 m2 823 36 089 m2 2 937 131 803 m2
BOM 7 1 160 58 278 m2 0 0 m2 2 716 139 291 m2 3 876 197 569 m2
BOM 8 1 187 55 308 m2 0 0 m2 1 960 91 371 m2 3 147 146 679 m2
BOM 9 878 36 467 m2 0 0 m2 1 465 59 886 m2 2 343 96 353 m2
razem: 7 272 336 842 m2 3 93 m2 9 903 455 315 m2 17 178 792 250 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 85 22 911 m2 0 0 m2 35 3 838 m2 120 26 749 m2
BOM 2 169 49 076 m2 0 0 m2 265 22 787 m2 434 71 863 m2
BOM 4 96 20 312 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 126 22 984 m2
BOM 7 260 64 574 m2 0 0 m2 278 20 044 m2 538 84 618 m2
BOM 8 118 34 147 m2 0 0 m2 150 11 253 m2 268 45 400 m2
BOM 9 93 36 359 m2 0 0 m2 80 4 790 m2 173 41 149 m2
razem: 821 227 379 m2 0 0 m2 838 65 384 m2 1 659 292 763 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Garaże w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 2 672 0 m2 2 680 146 m2
BOM 7 368 6 384 m2 0 0 m2 28 400 m2 396 6 784 m2
BOM 8 187 3 389 m2 0 0 m2 27 446 m2 214 3 835 m2
BOM 9 206 3 715 m2 0 0 m2 6 117 m2 212 3 832 m2
razem: 975 17 261 m2 0 0 m2 2 740 1 071 m2 3 715 18 332 m2