BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym przejęte od GZNK OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 833 37 960 m2 0 0 m2 1 224 48 780 m2 2 057 86 740 m2
BOM 2 1 108 53 425 m2 0 0 m2 1 727 80 447 m2 2 835 133 872 m2
BOM 4 2 141 96 608 m2 3 93 m2 828 36 405 m2 2 972 133 106 m2
BOM 7 1 162 58 402 m2 0 0 m2 2 741 140 500 m2 3 903 198 902 m2
BOM 8 1 192 55 568 m2 0 0 m2 1 965 91 693 m2 3 157 147 261 m2
BOM 9 878 36 466 m2 0 0 m2 1 472 60 201 m2 2 350 96 667 m2
razem: 7 314 338 429 m2 3 93 m2 9 957 458 026 m2 17 274 796 548 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 85 22 911 m2 0 0 m2 35 3 838 m2 120 26 749 m2
BOM 2 169 49 609 m2 0 0 m2 265 22 787 m2 434 72 396 m2
BOM 4 97 20 367 m2 0 0 m2 29 2 617 m2 126 22 984 m2
BOM 7 259 63 941 m2 0 0 m2 278 20 044 m2 537 83 985 m2
BOM 8 118 34 147 m2 0 0 m2 150 11 253 m2 268 45 400 m2
BOM 9 94 37 019 m2 0 0 m2 80 4 790 m2 174 41 809 m2
razem: 822 227 994 m2 0 0 m2 837 65 329 m2 1 659 293 323 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Garaże w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 369 6 393 m2 0 0 m2 28 400 m2 397 6 793 m2
BOM 8 188 3 416 m2 0 0 m2 27 446 m2 215 3 862 m2
BOM 9 206 3 715 m2 0 0 m2 6 117 m2 212 3 832 m2
razem: 977 17 297 m2 0 0 m2 68 1 071 m2 1 045 18 368 m2