BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym przejęte od GZNK OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 834 38 048 m2 0 0 m2 1 249 49 833 m2 2 083 87 881 m2
BOM 2 1 129 54 510 m2 2 96 m2 1 735 80 848 m2 2 866 135 454 m2
BOM 4 2 141 96 636 m2 3 93 m2 836 36 817 m2 2 980 133 546 m2
BOM 7 1 171 58 993 m2 0 0 m2 2 797 143 556 m2 3 968 202 549 m2
BOM 8 1 216 56 828 m2 0 0 m2 1 987 92 942 m2 3 203 149 770 m2
BOM 9 883 36 671 m2 0 0 m2 1 496 61 247 m2 2 379 97 918 m2
razem: 7 374 341 686 m2 5 189 m2 10 100 465 243 m2 17 479 807 118 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 85 22 911 m2 0 0 m2 35 3 839 m2 120 26 750 m2
BOM 2 169 48 841 m2 0 0 m2 266 22 794 m2 435 71 635 m2
BOM 4 99 22 140 m2 0 0 m2 29 2 632 m2 128 24 772 m2
BOM 7 259 63 941 m2 0 0 m2 280 20 048 m2 539 83 989 m2
BOM 8 118 34 147 m2 0 0 m2 150 11 249 m2 268 45 396 m2
BOM 9 95 37 095 m2 0 0 m2 80 4 790 m2 175 41 885 m2
razem: 825 229 075 m2 0 0 m2 840 65 352 m2 1 665 294 427 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2017 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Garaże w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 381 6 581 m2 0 0 m2 28 400 m2 409 6 981 m2
BOM 8 190 3 455 m2 0 0 m2 25 407 m2 215 3 862 m2
BOM 9 207 3 732 m2 0 0 m2 6 117 m2 213 3 849 m2
razem: 992 17 541 m2 0 0 m2 66 1 032 m2 1 058 18 573 m2