BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym przejęte od GZNK OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 829 37 789 m2 0 0 m2 1 215 48 404 m2 2 044 86 193 m2
BOM 2 1 107 53 381 m2 0 0 m2 1 718 79 993 m2 2 825 133 374 m2
BOM 4 2 142 96 897 m2 3 93 m2 820 35 956 m2 2 965 132 946 m2
BOM 7 1 152 57 719 m2 0 0 m2 2 717 139 364 m2 3 869 197 083 m2
BOM 8 1 187 55 308 m2 0 0 m2 1 959 91 370 m2 3 146 146 678 m2
BOM 9 878 36 467 m2 0 0 m2 1 461 59 682 m2 2 339 96 149 m2
razem: 7 295 337 561 m2 3 93 m2 9 890 454 769 m2 17 188 792 423 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 85 22 911 m2 0 0 m2 35 3 838 m2 120 26 749 m2
BOM 2 168 47 914 m2 0 0 m2 265 22 787 m2 433 70 701 m2
BOM 4 96 20 312 m2 0 0 m2 30 2 672 m2 126 22 984 m2
BOM 7 260 64 574 m2 0 0 m2 278 20 044 m2 538 84 618 m2
BOM 8 118 34 147 m2 0 0 m2 150 11 253 m2 268 45 400 m2
BOM 9 93 36 359 m2 0 0 m2 80 4 790 m2 173 41 149 m2
razem: 820 226 217 m2 0 0 m2 838 65 384 m2 1 658 291 601 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Garaże w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 368 6 384 m2 0 0 m2 28 400 m2 396 6 784 m2
BOM 8 188 3 408 m2 0 0 m2 27 446 m2 215 3 854 m2
BOM 9 204 3 682 m2 0 0 m2 6 117 m2 210 3 799 m2
razem: 974 17 247 m2 0 0 m2 68 1 071 m2 1 042 18 318 m2