BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zestawienie ilości i powierzchni lokali

ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych, w Spółdzielniach i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym przejęte od GZNK OGÓŁEM
ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk.
powierzchnia ilość lok.
mieszk. ogółem
powierzchnia ogółem
BOM 1 833 37 950 m2 0 0 m2 1 236 49 278 m2 2 069 87 228 m2
BOM 2 1 129 54 509 m2 0 0 m2 1 732 80 749 m2 2 861 135 258 m2
BOM 4 2 139 96 538 m2 3 93 m2 835 36 780 m2 2 977 133 411 m2
BOM 7 1 170 58 965 m2 0 0 m2 2 767 141 693 m2 3 937 200 658 m2
BOM 8 1 211 56 458 m2 0 0 m2 1 977 92 402 m2 3 188 148 860 m2
BOM 9 883 36 670 m2 0 0 m2 1 483 60 678 m2 2 366 97 348 m2
razem: 7 365 341 090 m2 3 93 m2 10 030 461 580 m2 17 398 802 763 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
BOM Lokale w budynkach Komunalnych i Wspólnotach Obcych Lokale w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Lokale w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia ilość lokali użytk. powierzchnia lokali użytk. ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 85 22 911 m2 0 0 m2 35 3 838 m2 120 26 749 m2
BOM 2 169 49 609 m2 0 0 m2 265 22 785 m2 434 72 394 m2
BOM 4 99 22 144 m2 0 0 m2 29 2 617 m2 128 24 761 m2
BOM 7 259 63 941 m2 0 0 m2 279 20 040 m2 538 83 981 m2
BOM 8 118 34 147 m2 0 0 m2 150 11 254 m2 268 45 401 m2
BOM 9 95 37 019 m2 0 0 m2 80 4 790 m2 175 41 809 m2
razem: 825 229 771 m2 0 0 m2 838 65 324 m2 1 663 295 095 m2
ILOŚĆ I POWIERZCHNIA GARAŻY GMINNYCH
STAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
BOM Garaże w budynkach Komunalnych Garaże w budynkach Wspólnot w administrowaniu GZNK Garaże w budynkach Wspólnot Gminnych w Zarządzie Obcym OGÓŁEM
ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży powierzchnia ilość garaży ogółem powierzchnia ogółem
BOM 1 45 792 m2 0 0 m2 0 0 m2 45 792 m2
BOM 2 161 2 835 m2 0 0 m2 7 108 m2 168 2 943 m2
BOM 4 8 146 m2 0 0 m2 0 0 m2 8 146 m2
BOM 7 374 6 474 m2 0 0 m2 28 400 m2 402 6 874 m2
BOM 8 189 3 430 m2 0 0 m2 26 432 m2 215 3 862 m2
BOM 9 206 3 715 m2 0 0 m2 6 117 m2 212 3 832 m2
razem: 983 17 392 m2 0 0 m2 67 1 057 m2 1 050 18 449 m2